070-606 04 46   |  claudia@scheopp.se 

Medlem i SRF        
 
Hög lönsamhet  

Många företag har det, ännu fler vill ha det...

Vi utgår från tankegångarna i BSC (Balanced Score Card),
därför jobbar vi inom flera områden. Vi brinner för siffror, analyser
och strategier, där engagemang, flexibilitet och affärsnytta är ledord.

Kontakta oss för ett samtal! Det är kostnadsfritt och kan vara ett
första steg mot ökad lönsamhet.

Strategi 
Chefskap
Helhet
Ekonomi
Organisation
Personal
Projekt