13 januari, 2017

Personal

Tillräckliga resurser och kompetens behövs inom alla företag.

Att rekrytera och behålla kompetent arbetskraft är centralt för företagets framgång.
Istället för att ni ska lägga ner mycket tid och resurser på detta område kan vi vara er konsult även med personalfrågor.

Vi kan hjälpa er att hålla koll på arbetstagarens och arbetsgivarens lagstadgade rättigheter och skyldigheter. Med arbetsavtal, andra blanketter och dokumentation, rekryteringar, uppsägningar och övrigt.
Förutom de lagstadgade rättigheterna kan vi hjälpa er med personalutveckling, säkerhet och trivsel på arbetsplatsen.